'La ruta de la independència',
un passeig per la història de Catalunya (@reeixida)

 

 

 

Ruta de la independència

Es tracta d'un projecte de recuperació
de la memòria nacional a Barcelona
ideat per la Fundació Reeixida

Es visiten indrets desconeguts
de l'Eixample i Ciutat Vella que
van ser protagonistes entre el 1878 i el 1946

 

La primera ruta de la independència a Barcelona

Consta de setanta-quatre espais de Ciutat Vella i Gràcia vinculats a esdeveniments clau del primer independentisme català organitzat del segle XX