La plataforma Exigents.cat presenta
el I Congrés Participatiu Catalunya i Futur