ino1.jpg in05
info
 
   

 

L’aigua i el Llobregat.

Aigua, ecosistemes i activitat humana: interès i problemàtica ambiental. Visualització crítica amb imatges fotogràfiques i vídeo (imatges d’objectiu documental i/o artístic)

El recorregut fotogràfic que es proposa per al tema de l’aigua és a la conca del riu Llobregat. Aquest curs fluvial té la seva alta conca als Pirineus, una orientació general N-S i desemboca al Mediterrani amb una complexa estructura deltaica de fortes implicacions en les activitats humanes.

La conca en la seva globalitat, és a dir, el sistema hidrològic del Llobregat, té un enorme interès estratègic, econòmic i ambiental. Els recursos hídrics, superficials i subterranis del Llobregat tenen un paper estratègic en l’abastament d’aigua potable de Barcelona i la seva conurbació. De fet, la disponibilitat i l’explotació dels recursos ha estat determinant en el, desenvolupament de les activitats humanes (abastament, agricultura i, indústria) del conjunt de la conca i, particularment, de la vall baixa i el delta.

La vall del Llobregat, més enllà del seu interès hidrològic, ecològic i, econòmic, és un element bàsic en la ordenació territorial de Catalunya com a espai de comunicació entre l’àmbit de concentració humana i urbana més,important del país (Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat) i la Catalunya interior, els Pirineus, la Cerdanya i França (eix del Llobregat).

L’esquema de treball que es proposa es refereix al riu Llobregat i la seva, conca, però és interessant i convenient considerar altres sistemes fluvials, com el Ter i el Besòs.

El Llobregat i el Ter constitueixen els cursos fluvials més importants de les, anomenades Conques Internes de Catalunya (en les que la Generalitat de Catalunya hi té competències exclusives), així molts aspectes de la relació de les activitats humanes amb el riu que és possible considerar al Llobregat, tenen un clar paral·lelisme al Ter; això és particularment visible i remarcable en el procés d’industrialització del país que s’origina contemporàniament en ambdues conques fluvials. A més, des de fa uns anys, els recursos d’aigua d’ambdues conques estan relacionats des d’una, perspectiva operativa com a conseqüència de les iniciatives de gestió conjunta per part de l’administració de l’aigua catalana centrades fonamentalment en l’abastament d’aigua potable de Barcelona i poblacions veïnes (Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Hospitalet, Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma, Cornellà, Sant Feliu... Precisament l’empresa pública que fa una part de la gestió dels recursos d’aigua de Catalunya és Aigües Ter-Llobregat, privatitzada recentment.

El treball de visualització en imatges que es proposa té un objectiu crític i de reflexió, i no solament es vol reflectir l’interès estratègic i econòmic del recursos hídrics sinó també l’estat de degradació de la conca conseqüència de determinades activitats industrials (mineria...) i de l’escassa o manca d’iniciatives de gestió per part de l’administració durant massa anys.

La degradació es fa evident en els paisatge de la conca, els seus ecosistemes i de manera molt important en la qualitat de les aigües superficials i subterrànies.

En aquest recorregut fotogràfic del Llobregat l’aigua és el fil conductor, però també totes les temàtiques directament o indirectament relacionades. Es tracta de fer evidents els aspectes hidrològics més interessants, però incorporant també els culturals (històrics, arquitectònics...), econòmics i ambientals.

Sortida de tot el dia a càrrec de:

Antoni Freixes, hidrogeòleg
Maties Serracant, geògraf
Lluís Brunet, fotògraf.

     
 
 
in16
 
in17
 
in18
 
 

- L’aigua i el Llobregat, A partir d'un recorregut seguint el riu Llobregat, observarem l’aigua com a element paisatgístic de primer ordre, tant en els espais rurals com també en els urbans.

- diumenge 9 de juny de 1/4 de 8 matí a 6 tarda
(pendent definir horari definitiu)
1 dia (d’unes 8 h. entre treball i formació)

(inclou cost transport, dinar de carmanyola o restaurant no inclòs) - 52 € 

 

descomptes:


- pagament avançat:

- Per fer-ho més fàcil, qualsevol possibilitat d'estalvi s'ha de tenir en compte.

Podràs estalviar el 10%.

Només cal que t'inscriguis i formalitzis el pagament 5 dies abans de l'inici del recorregut.

- Possibilitat de realitzar els recorreguts en dies feiners o per grups.

 
 
_