ino1.jpg in05

 
co_00
 
    N_01
  B_go01e B_go02 B_go03 B_go04 B_go05 B_go06 B_go07 B_goO8
T_01
  El paisatge de la crisi a ciutat  

 

i_01  
 

 

Classificar els paisatges en un moment i en un lloc com aquest és prou complicat. Aquí ens proposem tan sols un recull, més o menys ordenat, dels indrets que vàrem veure el matí del diumenge 24 de març, tot voltant per la part alta de la plana del Vallès. Els llocs eren premeditats, per no així la mirada. No buscàvem l’exhaustivitat sinó únicament un recull parcial, puntual i fugaç, a un territori que ha arribat per quedar-se.. almenys per una bona temporada. Serà bò, doncs, reconèixe’l.

Primera parada a la ciutat, on les parets ens parlen. A través de la paraula ens interpel·len sovint convocant-nos a la revolta o recollint declaracions d’amor. Avui, però, quan la crisi ha jugat amb l’espai urbà com una simple mercaderia, moltes portes i finestres ens parlen també en silenci a través dels murs que les tapien. La ciutat és avui plena d’espais buits, molts d’ells infranquejables. Un breu recorregut urbà ens permet veure edificis tapiats, solars, estructures a mig construir ... no ens hi entretenim, però el tema donaria per una exposició .... com la que vam fer des del col·lectiu (Sa)badall amb “Urbanoporosi. Sabadell i els silencis urbans”.

 

 
cases tapiades, cases sense gent

 

 

c01_01.jpg  

“Dret a l’habitatge!”

L’enèssima convocatòria per
a manifestar-se reivindicant un dret que potser mai s’ha acabat de reconèixer. Sobre una finestra tapiada, sobre un habitatge “protegit” dels invasors, es convoca a un dret que en aquest cas algú ja s’ha cuidat de negar.

1

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
  i_02  

 

 

 

 

 

2

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
   
  i_03  

 

 

El paisatge urbà, ja poc cuidat
en moltes ciutats vallesanes, es presenta ara encara més desendreçat.

La seva degradació, la manca d’ús de molts immobles, comporten la desaparció de la pròpia vida urbana al carrer. Quí vol passejar per carrers que ens neguen la mirada? En aquest cas és a la ciutat de Terrassa, però podria ser Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallè, Rubí ...

 

3

 

 
         
         
         
         
   
  i_04  

 

Locals comercials buits arreu de la ciutat.

Al centre, però també molt presents als barris més residencials, fora dels espais més centrals. Nombroses persianes abaixades, rètols de venda o lloguer plens de pols que, de tant de temps que fa que hi són posats, es trenquen i desenganxen.

 

4

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
         
 
  Fins aquí hem arribat!!!  
  On són els beneficis de l'especulació?
i_30  
     
Diferents punts de vista visuals

 

En diversos punts de la ciutat topem amb escultures a tamany real que recorden el que havien de ser i que alguna cosa va fallar. Ingents quantitats de diners invertits, sovint “rescatats” ja amb diner públic, que perden valor dia a dia. Esperen la opinió d’un propietari que potser viu a l’altra punta del món, o bé la firma d’un notari, o la sentència d’un jutge. Però passa el temps i continua passant el temps, i ningú se’n fa responsable. Mentrestant, algú espera amb por i angoixa una ordre de desnonament.

 

 

  i_05  

 

 

 

El ritme estava preestablert.

Anaven fent per fases. Tot estava plenament coordinat. De baix cap a dalt per anar posant instal·lacions, aïllament, pladur, tancaments, pintura ... Però de sobte, els va enviar a tots “al carrer”. Quedà tan sols el pis de mostra.

 

 

5

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
         
   
  i_05  

 

 

 

 

 

6

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
         
   
  i_05  

 

 

 

7

 

 
         
         
         
         
   

  Urbanitzem el camp i els boscos en homenatge al cotxa  
i03  
 

 

També a les urbanitzacions residencials, on es projectaven habitatges per aquells amb més poder adquisitiu, s’acumulen habitatges a mig construir en carrers deserts . A Sant Quirze del Vallès, per exemple, a la urbanització de Can Llobateres, Matadepera ...

 
 

 

  i_08  

Tanques d’obra, provisonals, que es perpetuen. Tot just delimiiten amb dificultat el perimetre del què havia de ser una llar.

No hi ha privacitat per a aquestes runes.

 

8

 

Diferents punts de vista visuals
       
         
         
   
  i_09  

Hi queden encara les bastides,
els contenidors on s’hi guardava el material o s’hi acumulava el rebuig, palets, runes, tubs, algunes eines ... i la vegetació que creix per testimoniar el pas del temps que no s’atura.

 

 

9

 

 
         
         
         
   

 

  El Parc Agrari    
  i_10  

 

10

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
         
   
  i_11  

11

 

Diferents punts de vista visuals
       
         
         
   
  i_12  

 

12

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
         
   

  Jocs perillosos!!!  
i_04.jpg  
 

 

Setze cases aparellades en un territori indefinit entre Terrassa i Matadepera.

Protegides de dia i de nit per un vigilant que observa amb atenció com la vegetació s’obre pas lentament entre els panots. Senyals de trànsit ens alerten que cal moderar la velocitat “Atenció, un pare i un nen poden estar jugant a pilota!”

 

 

  i_13  

 

 

13

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
   
  i_14  


 

 

 

14

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
         
   
  i_15  

 

 

 

 

15

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
  i_16  

 

La marquesina de l’autobús ens convida a gaudir d’una màgica aventura sobre gel, o bé a somniar amb el luxe aeri de la PAN AM.

De fons, el paisatge ens convida a altre tipus d’aventures, menys fantàstiques.

 


16

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
         
   
  i_17  

 

 

 


17

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
         
         
   

 

  La crisi per tots els pressupostus  
 
 

 


Havia de ser una promoció d’habitatges de luxe, amb vistes espectaculars, piscines d’aquelles sense fi,
les darreres tecnologies en domòtica,... Probablement acabarà sent el què promotors i arquitectes havient somniat, però de ben segur que passaran encara una bona pila d’anys. De moment, aquest carrer, aquests murs, tot el què es va arribar a fer, resisteix com pot el pas del temps. De tant en tant nous inquilins s’atreveixen a conquistar una promoció que sembla nascuda amb mal peu, que foragita visitants i que es mostra per ara ben lluny de la imatge idíl·lica que pretenia vendre.

 

 
  i_18  

L’acció dels lladres, i d’alguna o altra bretolada, altera la prevista uniformitat, les simetries. Palets que eviten caure per l’absència de tapes massa valuoses o portes i portetes que ja no hi són.

 

 

18

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
         
   
  i_19  

Dues finestres, per casualitat, o no, han quedat obertes, simètricament. Potser perquè s’airegi. Potser perquè les parets, o bé uns inquilins fugissers, puguin veure com surt el sol.

 


19

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
         
   
  i_20  

 

 


20

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
  Tanques    
  i_21  

La casa ofereix un pati excepcional, a tres vents, amb vistes al sud sobre el Vallès...

 

 


21

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
  i_22  

 

 


22

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
Esquelets al servei de...  
 
 
I en veure aquestes estructures, un no pot parar de pensar què en podríem fer mentrestant. Poden tenir algun ús temporal? Aquesta sens dubte seria un bon mirador sobre la plana del Vallès.
 

  Futur incert  
i_05  
 

 

Després d’un llarg procés administratiu, els terrenys que ocupava una empresa de paviments asfaltics, han quedat finalment lliures. Eren terrenys qualificats ja com a equipaments del Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca, però per ara són únicament un testimoni del que durant més de 20 anys varen ser. El senyal de direcció prohibida ha perdut tot sentit. Està clar que a aquest lloc no hi vindrà ningú a moure res.

 

 
  i_23  

Són llocs sense sentit.

Els podríem considerar inútils, perquè no tenen una funció assignada, perquè de fet han estat dissenyats per un ús que ja no poden tenir. Per això s’hi amunteguen residus, coses que algú va considerar que, fet i fet, allà no molestarien a ningú.


23

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
   
  i_24  

 

 


24

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
   
  i_26  

 

 

Les parets convidaven a ser pintades.

Portes i finestres reventades per omplir l’interior de runes. De moment alguns arbres miren de sobreviure-hi. Per aquí fa temps que no hi vé ningú. Potser algú hi pensa, en aquest espai; encara que costa de creure-ho.

 


26

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
         
   
  i_25  


25

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
  i_27  

 

 


27

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
         
   
  i_28  

 


28

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
         
   
  i_29  

La cadira capta totes les mirades.

No hi ha, però, dues fotografies iguals. Cadascú la veu des d’angles i distàncies diferent; com tot paisatge, sigui petit o immens, és viscut també de forma diferent.

 

 

29

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
   
  i_31  

 

31

 

Diferents punts de vista visuals

   
         
         
         
   
  i_32  

 

32

 

Diferents punts de vista visuals

     
         
         
         
   
  i_33  

 

33

 

Diferents punts de vista visuals

         
         
         
   

  El darrer banquet  
i_07  
 
Viladecavalls. Marge de la carretera que comunica amb Terrassa, prop de l’autopista; un lloc indeterminat en un àmbit ara envaït per les obres del Quart Cinturó. Parets tapiades, parets rebentades, grafitis, una palmera i silenci.
 
  i_34  

De lluny o de prop, ben poques coses recorden l’ús que havia tingut aquest edifici. Segurament un restaurant, o bé una sala de festes. Un dipòsit tempta l’equilibri.

L’edifici està EN VENIA.

 

 

34

 

Diferents punts de vista visuals
         
         
   
  i_34  

La darrera festa d’aquest restaurant
degué ser sonada.
Aquí més d’un ha vingut a desfogar-se. Parets de color cendra, terres plens de runa. Aquí no hi queda res sencer. Algú que s’ofegava ha reobert portes i finestres tapiades.

 

 

35

 

Diferents punts de vista visuals
   
         
         
   

 

 

i_36  

L’estructura d’un pastís de noces queda com a memòria dels millors moments d’aquestes parets.

Miraculosament, s’ha mantingut sencer.

 

 

36

 

Diferents punts de vista visuals
 
         
         
         
   
 
 
 
  i_37  

 

37

 

Diferents punts de vista visuals

   
         
         
   
  i_38  

 

38

 

Diferents punts de vista visuals
     
         
         
   
  i_39  

 

39

 

Diferents punts de vista visuals

         
   
  i_40  

 

40

 

Diferents punts de vista visuals

     
         
         
   

  Parcel·les per especular  
 
 

 

Era un dels pocs càmpings existents a la plana del Vallès. Un lloc prou ben conservat i tranquil entre Polinyà i Palau-Solita i Plegamans, amb roulottes d’aquelles que s’han arrelat al terreny. No en sabem tots els detalls de la història com per fer-ne una bona crònica. Al voltant de l’any 2006 va quedar tancat i des d’aleshores ha estat noticia per haver acollit una festa “rave” amb més de 2000 persones, la majoria provinents de França.

 

 

  i_41  

La piscina de grans dimensions és encara, com devia ser, l’element més espectacular del càmping. Si hi havia res més, poc testimoni en queda. De la resta de construccions, no en queda pas ni una paret dreta.

 

 

41

 

Diferents punts de vista visuals

 
         
         
   
  i_42  

 

Una de les pistes de tennis és ben útil encara. Es nota que s’hi juguen alguns partits. Algú ha refet la xarxa amb una malla de plàstic de les que s’utilitzen per a les obres i hi ha posat cadires per a poder admirar el joc. Mentre alguns esperen que es modifiqui el planejament urbanístic per obtenir més grans beneficis, d’altres pensen almenys disfrutar d’aquest espai mentre els deixin.

 

42

 

Diferents punts de vista visuals

 
         
         
   
        N_01

 

  Mapa del recorregut i la realització  

 

       
 
enllaços d'interes
 
 

 

enllaç “Urbanoporosi. Sabadell i els silencis urbans”, un projecte del col·lectiu (Sa)badall

enllaç “La trama urbana”. Espai crític i reflexiu sobre la ciutat

enllaç Bloc “Ciudades a escala humana”, de Manu Fernández.

enllaç Observatori del paisatge

enllaç Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya